16 дни до юбилейната 25-та кандидат-студентска борса

16 дни до юбилейната 25-та кандидат-студентска борса

На 21 февруари, четвъртък, от 11.00 ч. в Дома на културата „Средец“/бивш „Лиляна Димитрова“/ ще отвори врати юбилейната 25-та кандидат-студентска борса, в която ще вземат участие 17 университети и висши училища от цялата страна. От създаването си досега борсата се превърна в своеобразен център на българското висше образование, където кандидат-студентите получават цялостна и компетентна информация от първа ръка за възможностите и таксите на висшите училища и могат да направят своя избор къде да продължат своето обучение и развитие като специалисти в различни области. На щандовете ще ги посрещнат преподаватели и специалисти, от които младите хора могат да получат информационни материали и визитки на учебните заведения. Тази година в София кандидат-студентската борса се организира със съдействието на Столична община. Борсата продължава и на 22.02, петък, до 14.00 ч., а за 1 месец  ще обиколи големите градове на България, за да улесни кандидат-студентите от цялата страна в досега им с известното с добрите си традиции българско висше образование. Ето участниците в София и графикът на 25-тата юбилейна кандидат-студентска борса по дни и градове:

 

УЧАСТНИЦИ В КСБ’19 – СОФИЯ (2122 февруари)

 1. Висше транспортно училище “Т. Каблешков” – София
 2. Висше училище по застраховане и финанси
 3. Висше училище по мениджмънт – Варна
 4. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София
 5. Медицински университет – Плевен
 6. Нов български университет- София
 7. Русенски университет“Ангел Кънчев“
 8. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
 9. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 10. Технически университет – Габрово
 11. Технически университет – София
 12. Тракийски университет – Стара Загора
 13. Университет „Асен Златаров“ – Бургас
 14. Университет за национално и световно стопанство – София
 15. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 16. Център за кандидатстудентска подготовка и информация
 17. Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоевград

ГРАФИК

НА
КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА 2019

 

2122 февруари – гр. София – Дом на културата“Средец“-бивш „Лиляна Димитрова“,

ул.”Кракра” 2А

                          21.02 – от 11.00 до 17.00 ч.;

22.02– от  10.00 до 14.00 ч.

25 –26 февруари –  гр. Пловдив – ТУ, Филиал    Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” 25

                            25.02 – от 12.00 до 17.00 ч.;

26.02– от  09.00 до 14.00 ч.

05-06 март – гр. Монтана – ОбщинскиМладежки дом

05.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;

06.03 –  от 09.00 до 14.00 ч.

07 –08 март –  гр. В. Търново–Изложбени

                                                               Зали „Рафаел Михайлов”

07.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;

08.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

11– 12 март– гр. Добрич – Общински Младежки център

11.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;

12.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

13- 14 март – гр. Варна Хотел – галерия Графит

13.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;

14.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

15-16 март – гр. Бургас – Общински Младежки дом

15.03 – от 12.00 до 17.00 ч.;

                            16.03 – от  09.00 до 14.00 ч.

18-19 март – гр. Хасково – Читалище „Заря”

             18.03 – от 12.00 до 17.00 ч.

19.03 – от 09.00 до 14.00 ч.

 20- 21 март – гр. Стара Загора хотел „Верея”

20.03 – от 12.00 до 17.00 ч.

21.03 – от 09.00 до 14.00 ч.

КОНТАКТИ

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА БОРСА

E-mail:  ksb_blaga@abv.bg

www.kandidatstudent.net