Българската федерация по колоездене възнамерява да възроди „Обиколката на България“

Българската федерация по колоездене възнамерява да възроди „Обиколката на България“

Днес в Пресклуб „България“ ръководството на новоучредената Българска федерация по колоездене даде специална пресконференция в Пресклуб „България“, на която бяха начертани основните цели и задачи за развитието на спорта у нас.

Президентът на федерацията Драгомир Кузов заяви, че на учредителното събрание на  10 юли в Пловдив  са присъствали представители на 35 активни клуба по колоездене, като 19 от тях са  учредители на новата федерация.  Останалите клубове се очаква да станат редовни членове на федерацията след като представят валидни документи пред УС на БФК.

За членове на Управителния съвет на организацията бяха избрани:

Антон Георгиев Настев, Данаил Петров Ангелов, Даниел Богомилов Петров, Драгомир Борисов Кузов, Евгений Балев Герганов,Любослав Иванов Венков,Тодор Петков Янев.

За Председател на Управителния съвет на БФК бе избран г-н Драгомир Кузов, а за зам-председател – Любослав Венков.

Драгомир Кузов подчерта, че сред основните цели на организацията освен организирането на колоездачния спорт за лицензирани състезатели и любители, се открояват популяризирането на колоезденето като начин на транспорт, административното подпомагане на членовете на БФК при развитие на спортни програми сред подрастващите както на държавно, така и на международно ниво. Той изрази увереност, че в най-кратки срокове се очаква БФК да получи лиценз от Министерството на младежта и спорта и да бъде припозната като пълноправен член на Международния колоездачен съюз /UCI/. Една от следващите цели на федерацията е да възроди емблематичната обиколка на България, която да привлече елитни състезатели от чужбина. Развитието на планинското колоездене също е след приоритетите на новата федерация.

Кузов изтъкна, че към днешна дата над 70 % от всички събития в календара на българското колоездене са организирани от  членовете на новоучредената федерация, а в техните клубове членуват над 90% от активните състезатели в България.

Най-добрият ни колоездач в момента Николай Михайлов изрази своята категорична подкрепа за ръководстовото на БФК и заяви, че очаква в следващите години България отново да има добри състезатели, които да участват успешно в най-силните международни състезания.