Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ организира в Обзор младежки обмен под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“

Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ организира в Обзор младежки обмен  под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“

На специална пресконференция в Пресклуб „България“ председателят на Сдружение „Централен полицейски таекуон-до клуб“ Бисер Манчев даде подробности за реализацията на проекта под надслов „Say “NO” to aggression and intolerance“ по Програма Еразъм+.  Той поясни пред репортерите, че идеята за настоящото проектно предложение е провокирана от динамичната социално-политическа ситуация в Европа и зачестилите прояви на нетолерантност и агресия.

„За реализирането на проекта събрахме организации с различен профил, но еднаква цел. Искаме заедно да реализираме „Say “NO” to aggression and intolerance“, за да окажем своята съпротива срещу омразата, неразбирателството, неравнопоставеността, тормоза и нетолерантността. От личния си и организационен опит виждаме, че масово днешната младеж и общество е жертва на предразсъдъци, предубеждения, стереотипи, липса на морал и зачитане правата на човека, на все по-силни и чести прояви на жестокост и крайности в делата и словото. Тази тенденция се налага, ограбва и обезличава индивидуалността и обществото. Затова искаме да реализираме проекта, защото е адекватен на времето си и нуждите на днешната младеж и бъдещи поколения. Друга причина е негативната тенденция за масовото използване сред младите на език на омразата, расова, етническа и културна нетолерантност, водеща до агресия и изолация и разрушителни предразсъдъци“, каза Манчев и добави, че партньорски организации по проекта са „Taekwon-Do klub Ahac” – Словения и „Hellenic Quadrathlon Federation” – Гърция.

Проектът  ще се проведе на територията на град Обзор от 17 до 28 август.  Общият брой на основните участници е 60, от които 54 младежи – по 18 от всяка държава, които да са между 15 и 27 години, и 6 ръководители на групи – по 2 от държава.

Общата цел на проекта е редотвратяване на силната радикализация, ксенофобия, расизъм, тормоз и дискриминация на каквото и да е основание сред гражданската общественост посредством насърчаване връзката и диалога между различните религии, етноси, социален и културен произход, политически възгледи, пол като предаде важни послания за общи ценности, свобода, толерантност, зачитане правата на човека, желание за лична реализация и развитие.

Специфичните  цели са няколко:

– Повишаване на информираността и познанията на участниците относно ценности, обичаи, традиции, бит и начин на живот на хората с различна религиозна принадлежност, етнически, социален и културен произход, политически възгледи и пол посредством методите на неформално образование – казуси, ролеви игри, сценки, симулации, традиции и начин на живот. Насърчаване на зачитането на културното многообразие и борба срещу расизма и ксенофобията.

– Укрепване на междукултурното разбирателство сред младите, с цел разбиране на идентичността и общите ценности на Европа.

– Насърчаване на интеграцията и равнопоставеността на младите хора с ограничени икономически, социални и географски възможности и изграждане на толерантност към различията.

– Формиране на положителни нагласи и ангажираност в участниците за приобщаване на техни връстници с ограничени възможности към спортни дейности и неформални инициативи.

– Обогатяване на езиковите компетенции на преките и непреките бенефициенти посредством мобилността.