ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО

                                                                             Г-Н РУМЕН РАДЕВ

                                                                             ПРЕЗИДЕНТ

                                                                             НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

                                                                       Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

                                                                       МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                     НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

                                                             КОПИЕ:

                                                                         ДО

                                                                             Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

                                                                             МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

                                                              КОПИЕ:

                                                                        ДО

                                                                             Г-Н АНДРЕЙ КУЗМАНОВ

                                                                             МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ОТВОРЕНО ПИСМО

От Пресклуб „България“ /Евико-21 ООД/

УВАЖАЕМИ, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ НА ФИНАНСИТЕ И НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА,

     Вече 24-та година Пресклуб „България“ съществува в публичното пространство и се стреми да се утвърждава като независима, самоиздържаща се структура, която чрез своята организаторска и информационна дейност да подпомага българския спорт. Но нашата дейност не би могла да съществува без средствата, които получаваме от различни спомоществователи. Един от основните наши рекламодатели са и братята Боян и Цветомир Найденови, които заедно с баща им Стефан Найденов създадоха компанията Ефбет и подкрепят целия български спорт като цяло и много спортни клубове и организации в частност. В няколкогодишните ни взаимоотношения с тях ние сме благодарни за изключителния им професионализъм, коректност и почтеност във взаимното ни сътрудничество. Същите отзиви за тяхната работа сме чували от всички, които са получили тяхната подкрепа като финансова помощ и като човешко отношение.

     Затова посрещнахме неприятно изненадани вестта, че техните имена са включени в разширен списък на Министерство на финансите на Република България на физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC.

     Неприемливо и будещо недоумение за нас е, че по този начин се създават внушения за корупционни  практики и/или връзки с криминално проявени лица, без основание и без доказателства, като се съсипва репутацията на г-да Найденови и тяхната успешна компания Ефбет, изградена в съответствие с най-добрите международни бизнес практики.

     В качеството ни на партньори на букмейкърската компания Ефбет и нейните собственици Цветомир и Боян Найденови, бихме желали да бъде преразгледано това решение и те заедно със Стефан Найденов да бъдат извадени от публикувания на 15 юни 2021 година от Министерство на финансите списък от лица, които потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC по списъка “Магнитски“

    Искрено се надяваме и вярваме, че живеем и работим в страна, в която се спазват както духът на Конституцията на Република България, която гарантира нашите права и свободи, така и правовия ред.

21.06.2021 г.                                                     За Пресклуб „България“:

София                                                                   Валентин Добчев

                                                                               Евелина Колева

                                                                              Николай Миразчийски