Проектът Be Value Reload изпълни всички поставени цели

Проектът  Be Value Reload изпълни всички поставени цели

На специална пресконференция в Пресклуб „България“  бяха отчетени резултатите от проекта BeValue Reload. На пресконференцията присъстваха  Венцислав Игнатов, председател на УС на Централен полицейски Таекуон-До клуб (България), водеща организация по проекта, Никола Илиев и  Марио Данов – представители на ЦПТК, Явор Тасев – представител на частен професионален колеж по спорт и Георги Игнатов и Златин Димитров – шампиони по таекуондо от последната Световна купа в Словения през октомври 2022 г.

Венцислав Игнатов заяви, че  проектът е бил насочен към по-добро прилагане на политиките за подобряване на  здравето  и физическата активност на Европейския съюз в контекста на спорта Таекуон-До чрез използване на бонус система и информационни и комуникационни технологии – мултиплатформено приложение.

Целева група на проекта бе „Поколение Z” (младежи на възраст от 12 до 17 години). Повече от 500 млади хора от 5 държави  участваха в проекта, който бе за период от 24 месеца (01.01.2021-31.12.2022).

Бонусната система по проекта  позволи на участниците да бъдат оценявани всеки път, когато демонстрират ключови качества за Таекуон-До като уважение, отговорност, самоконтрол, взаимопомощ, като по този начин увеличиха честотата на физическата си активност и резултатите си от изпълнението.

Участниците  споделяха резултати,  учеха от отворени ресурси,  общуваха с треньори за по-добри спортни резултати.

Иновативната програма за текущо обучение  помогна на родителите да работят по-добре с децата си и да преодолеят пропуските, свързани с устойчивата култура на физическата активност чрез приложението.

Проектът BeValue Reload  завърши с мултиплициращо спортно събитие за 260 участници, което  отпразнува постижението на проекта и насърчи подкрепата на програмата Erasmus+ Sport.

Проектът BeValue Reload с номер 622351-ЕРР-1-2020-1-BG-SPO-SCP, финансиран от програмата Erasmus+ Sport,бе с координатор Централен полицейски Таекуон-До клуб (България), а организации-партньори  бяха: Частен професионален колеж по спорт (България), Таекуон-До клуб Ахац (Словения), Румънска федерация по Таекуон-До ITF (Румъния), СК Аристотелис (Гърция), Университет Гоце Делчев (Северна Македония).

Проектът спомогна за затвърждаване на връзката в семействата, което се видя и на Коледните тържества преди няколко дни.