Спортът е универсален език за деца в неравностойно положение в проекта TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Спортът е универсален език за деца в неравностойно положение в проекта TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT

Основната цел на проекта финансиран по програма Еразъм+, с водеща организация A.C ARISTOTELIS (Гърция) и партньори TKD AHAC (Словения) и Централен полицейски Таекуон-До клуб/ЦПТК/ (България)е социалното включване на етническите малцинства чрез спорт, който е универсален език, разбираем за всички и чрез проекта той ще допринесе за предотвратяване на нетолерантността, социалното изключване, половите стереотипи, расизма, ксенофобията и маргинализацията, обясни на специална пресконференция председателят и главен треньор на ЦПТК Венцислав Игнатов.

   Целевата група на проекта са младежи от етнически малцинствен произход на възраст 7-11 години, лишени от родителски грижи, живеещи в мигрантски центрове, с нисък социален статус и др.

   Ще бъде разработена забавна програма TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT за привличане на млади хора към спортни дейности чрез използването на ценностите, в които Таекуон-До възпитава и засилване на мотивацията им  да участват активно в обществото като подобряват техните социални и комуникационни умения за изграждане на безопасно и сигурно бъдеще.

   Проектът TAEKWON-DO FOR EMPOWERMENT ще използва вече разработена система за герои с бонус карти по реализирания вече проект TAEKWON-DO FOR THE MIND на ЦПТК, финансиран по Програма Еразъм+ през 2019 г. и ще тества дали тази система може  да се прилага за деца от етнически малцинства и мигрантски произход и как тези деца подобряват комуникационните си умения и цялостното представяне в училище, докато практикуват Таекуон-До. Семействата, учителите и треньорите на децата ще оценяват напредъка им в училище, спортните клубове или ценностите, които Таекуон-До преподава, като уважение, отговорност, самоконтрол, дисциплина, взаимопомощ.

    Дейностите по проекта се подкрепят от  Национално средно училище „София“, 97 СУ „Братя Миладинови“ и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск.

   Проектът стартира през месец октомври 2023 година като първата среща на партньорите по проекта се проведе в град Науса, Гърция и ще завърши със спортно събитие, включващо спортни демонстрации на повече от 100 деца от различни етноси, за да се изкорени расизмът сред тази възрастова група.