ЧЕТВЪРТЪК, 28.12. 2017 г. 13.00 ч. – ОЛИМПИЙСКО КАРАТЕ – ГОДИШНИ НАГРАДИ:

ЧЕТВЪРТЪК, 28.12. 2017 г. 13.00 ч. – ОЛИМПИЙСКО КАРАТЕ – ГОДИШНИ НАГРАДИ:

13.00 ч. – ОЛИМПИЙСКО КАРАТЕ – ГОДИШНИ НАГРАДИ: ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА 2017 г. НА НАЙ-ДОБРИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ ПО КАРАТЕ. С УЧАСТИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЕ ДОЦ. Д-Р АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, ГЛАВНИЯ ТРЕНЬОР НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР РОКСАНДА АТАНАСОВ, ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БНФК И НАЙ-ДОБРИТЕ КАРАТЕКИ, ТРЕНЬОРИ И КЛУБОВЕ.  КОКТЕЙЛ.