ВНИМАНИЕ! НАГРАЖДАВАНЕТО НА БОЖИДАР ЧОРБАДЖИЙСКИ /ЦСКА/ ЗА ДНЕС В 13.00 ч. СЕ ОТЛАГА!

ВНИМАНИЕ! НАГРАЖДАВАНЕТО НА БОЖИДАР ЧОРБАДЖИЙСКИ /ЦСКА/ ЗА ДНЕС В   13.00 ч.  СЕ ОТЛАГА!

ВНИМАНИЕ! НАГРАЖДАВАНЕТО  НА БОЖИДАР ЧОРБАДЖИЙСКИ /ЦСКА/ ЗА ДНЕС В 13.00 ч. СЕ ОТЛАГА!