ЧЕТВЪРТЪК, 19.07. 2018 г. 11.30 ч. – АВТОМОБИЛИЗЪМ – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ - ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ:

ЧЕТВЪРТЪК, 19.07. 2018 г. 11.30 ч. – АВТОМОБИЛИЗЪМ – ВЛАДИМИР ИЛИЕВ - ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ:

11.30 ч. АВТОМОБИЛИЗЪМ ВЛАДИМИР ИЛИЕВ – ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ:  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА БФАС ВЛАДИМИР ИЛИЕВ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА АВТОМОБИЛНИЯ СПОРТ  В БЪЛГАРИЯ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР ЗА 2018 г.