ВТОРНИК,12.3.19 г.,МУЗЕЙ НА СПОРТА,12.00-НАГРАДИ ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

ВТОРНИК,12.3.19 г.,МУЗЕЙ НА СПОРТА,12.00-НАГРАДИ ЗА ЖУРНАЛИСТИКА

ПОКАНА ЗА МУЗЕЯ НА СПОРТА – ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ

12.00 ч. –   ВРЪЧВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ  НАГРАДИ ЗА СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА „ЛЮПИ“ И „МИЧМАНА“ НА ИМЕТО НА НИКОЛАЙ КОЛЕВ – МИЧМАНА И ЛЮДМИЛ НЕДЕЛЧЕВ – ЛЮПИ.