СРЯДА, 27.03.19 г.,12.30 – ФУТБОЛ – ДЕТСКИ КАМПОВЕ - СКАНДАЛ – КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО C.R.E.A.M. BULGARIA - PPP Alliance НА ТЕМА „КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА“. С УЧАСТИЕТО НА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ – КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ НА C.R.E.A.M. BULGARIA - PPP Alliance, ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ – ТРЕНЬОР, ТОДОР ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФК „ЛОКОМОТИВ“ ДРЯНОВО, ИРЕНА САМИЧКОВА – АДВОКАТ.

СРЯДА, 27.03.19 г.,12.30 – ФУТБОЛ – ДЕТСКИ КАМПОВЕ - СКАНДАЛ – КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  C.R.E.A.M. BULGARIA - PPP Alliance НА ТЕМА „КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА“. С УЧАСТИЕТО НА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ – КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ НА  C.R.E.A.M. BULGARIA - PPP Alliance, ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ – ТРЕНЬОР, ТОДОР ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФК „ЛОКОМОТИВ“ ДРЯНОВО, ИРЕНА САМИЧКОВА – АДВОКАТ.

12.30 – ФУТБОЛ – ДЕТСКИ КАМПОВЕ – СКАНДАЛ – КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО  C.R.E.A.M. BULGARIA – PPP Alliance НА ТЕМА „КАК ПРЕДСТАВЯЩИТЕ СЕ ОТ ИМЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА И ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ ОТ ТОВА“. С УЧАСТИЕТО НА ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ – КООРДИНАТОР ПРОЕКТИ НА  C.R.E.A.M. BULGARIA – PPP Alliance, ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ – ТРЕНЬОР, ТОДОР ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФК „ЛОКОМОТИВ“ ДРЯНОВО, ИРЕНА САМИЧКОВА – АДВОКАТ.