ПЕТЪК, 12.4.19 г.,11.00 ч.– НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-УЧЕБНА БАЗА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ В НЕСЕБЪР–ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕН КАЗУС

ПЕТЪК, 12.4.19 г.,11.00 ч.– НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“-УЧЕБНА БАЗА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ В НЕСЕБЪР–ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕН КАЗУС

11.00 ч. – НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“- УЧЕБНА БАЗА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ В НЕСЕБЪР – ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕН КАЗУС СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БАЗАТА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА НСА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО РЕШАВАНЕ НА КАЗУСА СЪС СОБСТВЕНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧЕБНАТА БАЗА ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ НА НСА В НЕСЕБЪР. С УЧАСТИЕТО НА ПРОФ. ПЕНЧО ГЕШЕВ – РЕКТОР НА НСА, ПРОФ. НИКОЛАЙ ИЗОВ – ЗАМ.-РЕКТОР НА НСА, ДОЦ. ХРИСТО КОНСТАНТИНОВ – МЕНИДЖЪР НА БАЗАТА, ИЛИЯН КАРАПАНОВ – ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ И АЛБЕНА МИЧЕВА – ПРЕСАТАШЕ.