ЧЕТВЪРТЪК, 18.4.19, МУЗЕЙ НА СПОРТА, 11.00 ч. – ИЗТЪКНАТИЯТ ДЕЯТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ ХРИСТО МЕРАНЗОВ НА 85 ГОДИНИ - НОМИНАЦИЯ ЗА ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ - СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ. ПРЕСКЛУБ "БЪЛГАРИЯ" 12.00 ч. - КОКТЕЙЛ ЗА ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ ПО ПОВОД 85-ГОДИШНИНАТА НА ХРИСТО МЕРАНЗОВ.

ЧЕТВЪРТЪК, 18.4.19, МУЗЕЙ НА СПОРТА, 11.00 ч. – ИЗТЪКНАТИЯТ ДЕЯТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ ХРИСТО МЕРАНЗОВ НА 85 ГОДИНИ - НОМИНАЦИЯ ЗА ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ - СРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ.  ПРЕСКЛУБ "БЪЛГАРИЯ"  12.00 ч. - КОКТЕЙЛ ЗА ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ ПО ПОВОД 85-ГОДИШНИНАТА НА ХРИСТО МЕРАНЗОВ.

ЧЕТВЪРТЪК, 18.4.19

11.00 ч. – ИЗТЪКНАТИЯТ ДЕЯТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ ХРИСТО МЕРАНЗОВ НА 85 ГОДИНИНОМИНАЦИЯ ЗА ВИСОКО ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕСРЕЩА С ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ В МУЗЕЯ НА СПОРТА. 

ПРЕСКЛУБ “БЪЛГАРИЯ”

12.00 ч. – КОКТЕЙЛ ЗА ЖУРНАЛИСТИ И ПРИЯТЕЛИ ПО ПОВОД 85-ГОДИШНИНАТА НА ХРИСТО МЕРАНЗОВ В ПРЕСКЛУБА.