ПЕТЪК, 25.10.19 г. 12.00 ч. – ФУТБОЛ – НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА „ЛЕВСКИ“:

ПЕТЪК, 25.10.19 г.  12.00 ч. – ФУТБОЛ – НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА „ЛЕВСКИ“:

12.00 ч. – ФУТБОЛ – НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА „ЛЕВСКИ:  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА „ЛЕВСКИ“. С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА КЛУБА  СТЕПАН ХИНДЛИЯН.