ПЕТЪК,15.11.19 г. 12.00 ч – ВОЛЕЙБОЛ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ВОЛЕЙБОЛ:

ПЕТЪК,15.11.19 г. 12.00 ч – ВОЛЕЙБОЛ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ВОЛЕЙБОЛ:

12.00 ч – ВОЛЕЙБОЛ: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ВОЛЕЙБОЛ. С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗЯВЕНИ БЪЛГАРСКИ ВОЛЕЙБОЛНИ КЛУБОВЕ.