ВТОРНИК, 10.12.2019 г.,12.30 – ПЛУВАНЕ – СЛЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО В ГЛАЗГОУ- РАВНОСМЕТКА ЗА 2019 г. И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020 г.

ВТОРНИК, 10.12.2019 г.,12.30 – ПЛУВАНЕ – СЛЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО В ГЛАЗГОУ- РАВНОСМЕТКА ЗА 2019 г. И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020 г.

12.30 ч. – ПЛУВАНЕ  – СЛЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО В ГЛАЗГОУ- ЗВЕЗДИТЕ НА СПОРТА 2019 г. И ПРИОРИТЕТИ ЗА 2020 г: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БФ ПЛУВАНЕ СЛЕД ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО В ГЛАЗГОУ, ЗА ПОСТИГНАТИТЕ УСПЕХИ ПРЕЗ ГОДИНАТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 2020 г. С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА ГЕОРГИ АВРАМЧЕВ, ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ДИМИТЪР БОБЕВ, ГЛАВНИЯ МЕНИДЖЪР НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ КРИСТИЯН МИНКОВСКИ И СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ  ЙОСИФ МИЛАДИНОВ, ЙОРДАН ЯНЧЕВ,  КАЛОЯН ЛЕФТЕРОВ, ЛЮБОМИР ЕПИТРОПОВ, ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА И ДИАНА ПЕТКОВА.