ВТОРНИК, 10.12.2019, 11.00 ч, СЪБИТИЕ ИЗВЪН ПРЕСКЛУБА – МУЗЕЙ НА СПОРТА

ВТОРНИК, 10.12.2019, 11.00 ч, СЪБИТИЕ ИЗВЪН ПРЕСКЛУБА – МУЗЕЙ НА СПОРТА

11.00 ч. – ПЛУВАНЕ – ДАРЕНИЕ: ЦАНКО ЦАНКОВ – ПЪРВИЯТ В ИСТОРИЯТА, ПРЕПЛУВАЛ БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ, ЩЕ ДАРИ СВОЯ ЕКИП ОТ ПАМЕТНИЯ УСПЕХ НА МУЗЕЯ НА СПОРТА В ПРИСЪСТВИЕТО НА ИМЕНИТИ ПЛУВЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА.