СЪБОТА, 14.12.19 г.,12.00- КАРТИНГ - НАЦИОНАЛНИ КАРТИНГ СЕРИИ- ГОДИШНИ НАГРАДИ 2019

СЪБОТА, 14.12.19 г.,12.00- КАРТИНГ - НАЦИОНАЛНИ КАРТИНГ СЕРИИ- ГОДИШНИ НАГРАДИ 2019

12.00- КАРТИНГ – НАЦИОНАЛНИ КАРТИНГ СЕРИИ – ГОДИШНИ НАГРАДИ 2019 : ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ПРИЗЬОРИТЕ ЗА 2019 г. ОТ БФ ПО КАРТИНГ – НАЦИОНАЛНИ КАРТИНГ СЕРИИ.КОКТЕЙЛ.