ВТОРНИК, 17.12.2019 г., 13.00 ч - ВОЛЕЙБОЛ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

ВТОРНИК, 17.12.2019 г., 13.00 ч - ВОЛЕЙБОЛ - ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ

13.00 ч – ВОЛЕЙБОЛ – ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФВ:

  1. ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БФВ И ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ.
  2. ЛИПСА /КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ/ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕШЕНИЕТО НА УС В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ПРОВАЛ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 16. 01. 2020 г. АРГУМЕНТИ ЗА ТОВА.
  3. СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ.
  4. ОЧАКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 20.12.2019 г.
  5. АКТУАЛНИ ТЕМИ.