ПЕТЪК, 17.01.2020 г. 11.00 ч. – СПОРТНИ ТАНЦИ – НОВА ФЕДЕРАЦИЯ – КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТОЗИ СПОРТ У НАС – НОВИ СЪСТЕЗАНИЯ И ПРОЯВИ:

ПЕТЪК, 17.01.2020 г.   11.00 ч. – СПОРТНИ ТАНЦИ – НОВА ФЕДЕРАЦИЯ – КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТОЗИ СПОРТ У НАС – НОВИ СЪСТЕЗАНИЯ И ПРОЯВИ:

11.00 ч. – СПОРТНИ ТАНЦИ – НОВА ФЕДЕРАЦИЯ – КАКВИ СА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТОЗИ СПОРТ У НАС – НОВИ СЪСТЕЗАНИЯ И ПРОЯВИ: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВОУЧРЕДЕНАТА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ  ЗА НОВИТЕ ИНИЦИАТИВИ И СЪСТЕЗАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТОЗИ СПОРТ В БЪЛГАРИЯ:

– НАЧАЛО НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА ПОЛУЧИЛАТА СПОРТЕН ЛИЦЕНЗ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ.

-ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО СПОРТНИ ТАНЦИ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ИМИДЖА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПОРТНИ ТАНЦИ В НАЦИОНАЛЕН И МЕЖДУНАРОДЕН  МАЩАБ – ЛОКАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОКАНЕНИТЕ НА СПОРТНИЯ ФОРУМ.

-СФОРМИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ СЛЕД ДЪЛГОГОДИШНО ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕКЪСВАНЕ И ПЛАН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ.

С УЧАСТИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ДИАНА МИТОВА, АНЖЕЛА ДИМИТРОВА, СТОЙКО ВЪЛЧЕВ И НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ.