ЧЕТВЪРТЪК, 9.7.20 г.,11.00–БАСКЕТБОЛ–БФ БАСКЕТБОЛ–ПОДПИСВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО С „БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО“ (ББО) ЗА СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА „А“ И „Б“ БАСКЕТБОЛНА ГРУПА-МЪЖЕ

ЧЕТВЪРТЪК, 9.7.20 г.,11.00–БАСКЕТБОЛ–БФ БАСКЕТБОЛ–ПОДПИСВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО С „БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО“ (ББО) ЗА СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА „А“ И „Б“ БАСКЕТБОЛНА ГРУПА-МЪЖЕ

11.00 ч. – БАСКЕТБОЛ – БФ БАСКЕТБОЛ – ПОДПИСВАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО С „БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО“ (ББО) ЗА СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА „А“ И „Б“ БАСКЕТБОЛНА ГРУПА – МЪЖЕ. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БФ БАСКЕТБОЛ И „БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО“/ББО/ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА „А“ И „Б“ БАСКЕТБОЛНА ГРУПА- МЪЖЕ. С УЧАСТИЕТО НА ГЕОРГИ ГЛУШКОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА БФ БАСКЕТБОЛ, ВИКТОР КИРКОВ – И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БФ БАСКЕТБОЛ И ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ББО.