ВТОРНИК, 17.11. 2020 г. 10.30ч.–ТАЕКУОНДО - ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ТАЕКУОН-ДО КЛУБ - ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА TAEKWON-DO FOR THE MIND: GET A BLACK BELT IN VALUES. (ТАЕКУОН-ДО ЗА УМА: ЗАЩИТИ ЧЕРЕН КОЛАН В ЦЕННОСТИ):

ВТОРНИК, 17.11. 2020 г. 10.30ч.–ТАЕКУОНДО - ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ТАЕКУОН-ДО КЛУБ - ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА TAEKWON-DO FOR THE MIND: GET A BLACK BELT IN VALUES. (ТАЕКУОН-ДО ЗА УМА: ЗАЩИТИ ЧЕРЕН КОЛАН В ЦЕННОСТИ):

10.30ч.–ТАЕКУОНДО – ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ТАЕКУОН-ДО КЛУБ – ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА TAEKWON-DO FOR THE MIND: GET A BLACK BELT IN VALUES. (ТАЕКУОН-ДО ЗА УМА: ЗАЩИТИ ЧЕРЕН КОЛАН В ЦЕННОСТИ): ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ ТАЕКУОН-ДО КЛУБ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТА TAEKWON-DO FOR THE MIND: GET A BLACK BELT IN VALUES (ТАЕКУОН-ДО ЗА УМА: ЗАЩИТИ ЧЕРЕН КОЛАН В ЦЕННОСТИ). С УЧАСТИЕТО НА ВЕНЦИСЛАВ ИГНАТОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЛУБА, БИСЕР МАНЧЕВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА, ЯВОР ТАСЕВ – ТРЕНЬОР, ДЕТЕ, УЧАСТВАЛО В ПРОЕКТА И РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ  УЧАСТВАЛО В ПРОЕКТА.