СРЯДА, 17.11.21, 12.00– БАСКЕТБОЛ – СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФ БАСКЕТБОЛ

СРЯДА, 17.11.21, 12.00– БАСКЕТБОЛ – СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФ БАСКЕТБОЛ

12.00 ч. – БАСКЕТБОЛ – СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФ БАСКЕТБОЛ: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА БФ БАСКЕТБОЛ СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.