СРЯДА,5.10.22, 12.30-ВОЛЕЙБОЛ-КОНФЛИКТ-РОДИТЕЛИ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА НАРЕДБА НА БФ ВОЛЕЙБОЛ ЗА ТРАНСФЕР НА ДЕЦА ОТ ЕДИН КЛУБ В ДРУГ

СРЯДА,5.10.22, 12.30-ВОЛЕЙБОЛ-КОНФЛИКТ-РОДИТЕЛИ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА НАРЕДБА НА БФ ВОЛЕЙБОЛ ЗА ТРАНСФЕР НА ДЕЦА ОТ ЕДИН КЛУБ В ДРУГ

12.30-ВОЛЕЙБОЛ-КОНФЛИКТ-РОДИТЕЛИ СРЕЩУ НЕЗАКОННАТА НАРЕДБА НА БФ ВОЛЕЙБОЛ ЗА ТРАНСФЕР НА ДЕЦА ОТ ЕДИН КЛУБ В ДРУГ: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕЦА СА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ОТ НЕЗАКОННА НАРЕДБА НА БФ ВОЛЕЙБОЛ  ДА ПРЕМИНАТ ОТ ЕДИН КЛУБ В ДРУГ ПОРАДИ Т.НАР. „ТАКСА ЗА РАЗВИТИЕ“. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМА.