ПЕТЪК,14.10.22, 14.00 – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА“

ПЕТЪК,14.10.22, 14.00 – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА“

14.00 – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА“: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ  НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАДРБ/ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ПО ЛИНИЯ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП. С УЧАСТИЕТО НА ЯСЕН ЦВЕТКОВ–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАДРБ, НЕЛИ МАКЕДОНСКА–РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ, ГЕОРГИ ВЛАЙКОВ–РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ.

ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

– ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА ДО МОМЕНТА;

– СЪЗДАВАНЕ  НА  ХУМАНИТАРЕН  КОРПУС КЪМ НАДРБ, СЪСТАВЕН ОТ НАЙ-ОПИТНИТЕ НИ ДОБРОВОЛЦИ;

– ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, С КОИТО ЩЕ БЪДЕ АНГАЖИРАН ХУМАНИТАРНИЯ

КОРПУС.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 2 „КОМУНИКАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ ПО ПРОЕКТА.