ЧЕТВЪРТЪК,23.3.23, 12.00-ЗА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ, СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДОСТОЙНИ ТРЕНЬОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ЧЕТВЪРТЪК,23.3.23, 12.00-ЗА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ, СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДОСТОЙНИ ТРЕНЬОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

12.00-ЗА ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ, СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДОСТОЙНИ ТРЕНЬОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ–ПРОФ. ДАНИЕЛА ДАШЕВА И Д-Р ИНЖ. ХРИСТО СТОЯНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСК “АКАДЕМИК”: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОФ. ДАНИЕЛА ДАШЕВА И Д-Р ИНЖ. ХРИСТО СТОЯНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСК “АКАДЕМИК” НА ТЕМА: „ДА ВЪРНЕМ ПРЕСТИЖА НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ СЪС СЪВРЕМЕННА МАТЕРИАЛНА БАЗА И ДОСТОЙНИ ТРЕНЬОРСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ“.