ЧЕТВЪРТЪК, 11.5.23 11.00- ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“ С ИНИЦИАТИВА „СОФИЯ – СКИ СТОЛИЦА НА ЕВРОПА“:

ЧЕТВЪРТЪК, 11.5.23 11.00- ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“ С ИНИЦИАТИВА „СОФИЯ – СКИ СТОЛИЦА НА ЕВРОПА“:

11.00- ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“ С ИНИЦИАТИВА „СОФИЯ – СКИ СТОЛИЦА НА ЕВРОПА“: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“ ЗА  ИНИЦИАТИВАТА „СОФИЯ – СКИ СТОЛИЦА НА ЕВРОПА“. С УЧАСТИЕТО НА НИКОЛАЙ БОЖИНОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТ“, ЖИВКО ВАНГЕЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФБС И ЖУРНАЛИСТИТЕ САШО ЙОВКОВ И ЯВОР ЦАКОВ.