ЧЕТВЪРТЪК,7.12.23, 11.00–ГОДИШНИ ТРАДИЦИОННИ НАГРАДИ “СПОРТЕН ИКАР”–ОБЯВЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЗА 2023 г:

ЧЕТВЪРТЪК,7.12.23, 11.00–ГОДИШНИ ТРАДИЦИОННИ НАГРАДИ “СПОРТЕН ИКАР”–ОБЯВЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЗА 2023 г:

11.00–ГОДИШНИ ТРАДИЦИОННИ НАГРАДИ “СПОРТЕН ИКАР”–ОБЯВЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ЗА 2023 г: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ “БЪЛГАРСКИ СПОРТ” ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДИТЕ “СПОРТЕН  ИКАР” ЗА 2023 г. С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯТА НИКОЛАЙ БОЖИНОВ, ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР ЖИВКО ВАНГЕЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЖУРИТО ЗА „СПОРТЕН ИКАР“   ЗДРАВКА ЙОРДАНОВАИ ЧЛЕНА НА УС САШО ЙОВКОВ.