ПЕТЪК, 9.3.2018 г., 12.00 ч. – СПОРТ ЗА УЧАЩИ – НАГРАДИ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЩЕ ВРЪЧИ ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ММС АСЕН МАРКОВ

ПЕТЪК, 9.3.2018 г., 12.00 ч. – СПОРТ ЗА УЧАЩИ – НАГРАДИ  ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЩЕ ВРЪЧИ ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ММС АСЕН МАРКОВ

12.00 ч. – СПОРТ ЗА УЧАЩИ – НАГРАДИ  ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ЩЕ ВРЪЧИ ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ММС АСЕН МАРКОВ: НАГРАЖДАВАНЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ММС АСЕН МАРКОВ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ “СПОРТ ЗА УЧАЩИ” ЗА НАЙ-ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2017 г. И  ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СПОРТ.