ЧЕТВЪРТЪК,27.7.23, 11.00-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАДРБ/-ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАДРБ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА

ЧЕТВЪРТЪК,27.7.23, 11.00-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАДРБ/-ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАДРБ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА

11.00-НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /НАДРБ/ – ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАДРБ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА: ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАДРБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ “ОБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ  НАДРБ ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА ОТ УКРАЙНА“,  КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА

ПОДКРЕПА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ ПО ЛИНИЯ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП, С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

– ДЕЙНОСТТА НА ХУМАНИТАРНИЯ КОРПУС В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА;

– ОРГАНИЗИРАНИТЕ СЪБИТИЯ В ПОМОЩ НА УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА;

– БЪДЕЩИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПЛАНИРАМЕ.

С УЧАСТИЕТО НА ЯСЕН ЦВЕТКОВ–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАДРБ, ЗОРНИЦА ГЕЧЕВА–ЧЛЕН НА ХУМАНИТАРНИЯ КОРПУС, ОЛГА КОЛОТ–ЧЛЕН НА ХУМАНИТАРНИЯ КОРПУС.